GRYFSLUPSK.COM # Oficjalne Forum Kibiców Strona Główna
 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 


Poprzedni temat «» Następny temat
Gryf Słupsk - Pogoń & Bałtyk
Autor Wiadomość
STEN


Klub: Gryf Słupsk
Skąd: Południk 17°
Wysłany: Sob 15 Gru, 2007 18:21   Gryf Słupsk - Pogoń & Bałtyk

Zasadniczo sezon 02/03 był dla nas przełomowy, od jesiennego dna kibice Gryfa się odbili by po dziś dzień rozsnąć organizacyjnie w siłę.

Sezon 02/03

Jesie� roku 2002 by�a tragiczna, nie zaliczyli�my oficjalnie �adnego wyjazdu. W Gdyni pojawia si� nas 8 os�b z partyzanta. Mecz odby� si� przy sztucznym o�wietleniu, Kad�uby zorganizowa�y pirotechniczny pokaz ultra.

Na Ba�tyk – Jantar pojecha�o nas rekreacyjnie 5 os�b. Ba�tyku z Pogoni� 30 os�b i mn�stwo milicji.

Z okazji meczu Jantar – Pogo� ustawiamy si� na dworcu w 15 os�b. 20 Osobowa ekipa Pogoni i Ba�tyku rozgania nas pod dworcem. W akcje miesza si� milicja zgarniaj�c jednego z Ba�tyku. Postanawiamy odwie�� go do Ustki. W drodze powrotnej w 4 gonimy po lasach 3 przyjezdnych

W S�upsku na Zielonej pojawili si� fani Pogoni w 50 os�b z flag� w tym Ba�tyk. Nas w m�ynie 80, kilku Czarnych i kilku ze Starogardu Gd. Rzucamy 100 serpentyn. Pr�bujemy cos wykr�ci� jednak jest za du�o milicji.

Wiosna 2003 to ju� wzrost formy s�upskich fan�w. Zaliczamy wi�kszo�� wyjazd�w w do�� dobrych liczbach. Ju� 19 kwietnia w wielka sobot� jad�c na mecz pucharowy do Ustki sprawdzamy w 15 os�b podslupskie Pemplino na obecno�� graj�cej tam Pogoni. Niestety fan�w z L�borka zero.

Na mecz z Ba�tykiem przygotowali�my troch� atrakcji ultra. W pierwszej po�owie rzucamy 100 serpentyn i odpalamy 9 rac. Po przerwie w ruch id� balony (ca�kiem, ca�kiem), nast�pnie kartony (nie za bardzo) a na koniec odpalamy jeszcze 16 rac. Nas w m�ynie grubo ponad setka a z nami 15 Czarnych z flag�, 7 fan�w Lechii, 10 os�b ze Starogardu i 10 z Chojnic. Jeszcze ok. 20 os�b siedzia�o tego dnia na trybunie przeciwleg�ej do nas. Prowadzimy dobry g�o�ny doping, lecz g��wnie podczas prezentacji ultra. Pojawia si� te� Ba�tyk w 17 wspomagany przez Pogo� L�bork w 34 osoby. Mocno sp�nieni zjawiaj� si� po przerwie, wieszaj� flag� L�borka, troch� �piewaj�. Wizualnie wygl�dali na ok. 40 os�b. Na meczu troch� milicji z shotgunami. Zwyci�ski mecz Gryfa przebiega� w spokojnej atmosferze, emocji poza sportowych brak. Po zawodach w weso�ej atmosferce rozgrywamy mecz Gryf – Lechia. Wynik 10:8 dla Gryfa.

2 busy i samoch�d pojawi�y si� na zbi�rce, niestety zebra�o si� nas zaledwie 7 os�b i zrezygnowali�my z wyjazdu do Ko�cierzyny. Na meczu pojawi�a si� jedna osoba z partyzanta. Tego dnia chcia� nas sprawdzi� Ba�tyk w 18 os�b, niestety zawiedli�my.

Min. poci�giem w ok. 60 os�b w tym 7 Czarni i 2 Chojnice. Wszyscy zaopatrzeni w maseczki z powodu plotek jakoby w L�borku panowa� SARS. Doje�d�amy sp�nieni na pierwsz� po�ow�, na dworcu du�o milicji z shotgunami. W drodze na stadion widzimy Pogo� (ok. 70) cze�� urywa si� eskorcie i leci na atakuj�cy L�bork, w tym czasie od tylu pr�buje przyatakowac Ba�tyk (30 dobrej za�ogi). Awantura zako�czona w zarodku przez wycelowane strzelby w nas i Ba�tyk. Po wszystkim na huki uwalniamy z rak milicji jednego z Pogoni. Podchodzimy pod stadion i zaczynaj� si� cyrki z biletami a� staje na tym ze nie zostaniemy wpuszczeni w og�le. Tak stoimy pod brama i pod koniec meczu udajemy si� z powrotem na dworzec.Sezon 03/04 mecze "u siebie" Gryf rozgrywa� w Ustce, stadion przy ul. Zielonej by� w remoncie

9.8 Pogo� L�bork – Chojniczanka: Go�cinnie 2 Gryfit�w z Chojniczank�, ca�y autokar cofni�ty przez milicje przed L�borkiem.

6.9 USTKA – 40 Gryfit�w „u siebie” na meczu w Wis�� Tczew, go�ci zero. W tym czasie zero Pogoni L�bork w pobliskiej Obje�dzie.

27.9 Chojniczanka Chojnice – Ba�tyk: 4 Gryfit�w bra�o udzia� w zaj�ciach w II po�owie na stadionie Chojniczanki. Ba�tyku razem z Pogoni� wje�d�a 100 os�b, „zmiataj�” wszystko co im stoi na przeszkodzie.

4.10 USTKA – Mecz z Ba�tykiem obserwowa�o ponad 100 fan�w Gryfa, w tym: 20 kiboli Czarnych, 5 Lechist�w ze Starogardu i 10 fan�w Chojniczanki (w tym kilku kiboli Brdy Przechlewo). Tym razem nie zaprezentowali�my �adnej oprawy, nie wieszali�my te� flag i nie prowadzili�my dopingu. Kibice z Gdyni przybyli autokarem w 45 os�b z flag�, wspomaga�a ich te� autokarem grupka z L�borka w 30 os�b z 4 flagami. W zasadzie do niczego nie dosz�o, du�o milicji, shotguny. W przerwie pojawili si� fanatycy Kotwicy, w 10 os�b wspomagaj�c Ba�tyk. Oddajemy Kotwicy flag�, kt�r� mieli�my w ko�cu okazj� odda�, a kt�r� posiadali�my jeszcze z czas�w naszej zgody.

12.10 Pogo� L�bork – Kolej� na derby zaje�d�a 44 kiboli, w tym 9 fanatyk�w Czarnych oraz 1 Lechista. Na miejscu du�o milicji, 100 funkcjonariuszy oraz kilku z AT. Na stadion, mimo wcze�niejszych zapowiedzi o nie wpuszczeniu, wchodzimy bez problem�w 2 na 1 bilet. Nie posiadamy flag, nie prowadzimy dopingu. Pogo� z Ba�tykiem schodz� si� w sumie ca�a pierwsz� po�ow� i po przerwie jest ich 80 w tym 12 kiboli Ba�tyku. W zasadzie mecz bez historii i powr�t do domu. Pozdro dla przyjaci� za wsparcie.

2.11 USTKA – 40 Gryfit�w i 5 kiboli Czarnych na meczu z Orl�tami, go�cie z Redy nie pojawili si�. W tym czasie w pobliskiej Obje�dzie na ostatnie 5 min. zaje�d�a 20 kiboli Ba�tyku, na widok kt�rych, ulatnia si� ze stadionu 5 kiboli Gryfa.

15.11 Lechia – Ba�tyk: Na derbach Tr�jmiasta pojawi�o si� 11 fanatyk�w Gryfa z flag�. 3000 Lechist�w wraz z przyjaci�mi min.: Czarni, �l�sk, Wis�a, dopingowa�o tego dnia Bia�o-zielonych, prezentuj�c tak�e opraw� min.: race, sektor�wka, kartony, �wiece. Na p�ocie zawis�y 2 flagi Pogoni L�bork, skrojone wcze�niej przez Pomezani�. Go�ci wraz ze zgodami jak sami twierdza ponad 120 os�b. Robi� opraw�, z�o�on� min. z rac i karton�w, rw� zdobyt� wcze�niej flag� „Arkoholicy”. Po meczu, Lechia kroi Ba�tykowi 2 flagi.

13.3 Chojniczanka – Pogo� L�bork: Z L�borka autokarem zjawi�o si� 31 os�b w tym 3 z Ba�tyku, w pierwszej po�owie od strony trybun wisi ich nowa flaga „Ekstremi�ci”. Podczas wchodzenia na stadion s� atakowani przez ok. 30 kiboli. Pogo� nie robi nic, 2 ochroniarzy zostaje okopanych, atak odpiera policja. Na minut� przed przerwa ok. 40 os�b wje�d�a na muraw� przez wcze�niej rozkr�cony p�ot, Pogo� nie reaguje, interweniuje policja, w ich stron� ju� z sektora leci kilka �awek. Dwie osoby zostaj� zatrzymane na 48 godzin. Ze S�upska obecnych 26 kiboli z flag� „76-200”, oraz 5 os�b z Lechii i 20 z Polonii Bydgoszcz, razem z Chojniczank� tworzymy ok. 130 osobowy m�yn.

21.4 GKS Ko�czy�owy – Pogo� L�bork: 15 kiboli Gryfa sprawdza teren na obecno�� Pogoni, przed nami zrywa si� kilku miejscowych, z L�borka nie pojawi� si� nikt.

7.5 Pogo� L�bork – Lechia: W L�borku pojawi�o si� 400 antykomunist�w wspartych 35 Gryfitami oraz 20 Czarnych, 3 fan�w �l�ska oraz 2 z Chojnic i kilku z Wybrze�a Gda�sk. A oto fragment relacji kibica Ba�tyku: „...W grupie Lechii pojawili si� kibice Gryfa S�upsk, stanowili na moje oko naprawd� niez��, 35 - osobow� grup�. To ju� nie ten Gryf, kt�ry nie tak dawno zaliczy� komplet zer w rundzie... w przerwie na drug� stron� stadionu ma�ymi grupkami przechodzili hools przyjezdni (g��wnie Gryf), po czym, ju� w trakcie trwania II po�owy zaatakowali w 35-40 os�b...” Pogo� szacuje si� na 100 typa na pocz�tku meczu w tym 4 z Ba�tyku i 10 Kartuz. Po pierwszym ataku na nich zostaje ok. 70 os�b a po kolejnym wy�ej opisanym ju� 21, reszta w lesie

15.5 Ba�tyk Gdynia – Gryf: Mecze z Ba�tykiem zawsze nale�a�y do ciekawych, tak mia�o by� i tym razem. Aby wybra� si� na to spotkanie zorganizowali�my autokar. Naszym celem by�o wyruszenie bez ogona, a milicja s�upska bardzo chcia�a nas tego dnia eskortowa�. Po ok. godzinie uda�o nam si� po cichu przemie�ci� w inne miejsce i ruszamy sp�nieni, ale bez obstawy. Zaje�d�amy na zbi�rk� do Gda�ska, gdzie oczekiwali na nas ju� nasi bia�o – zieloni przyjaciele i kilku Gryfit�w. Razem stanowili�my 120 osobow� grup�: 41 Gryfit�w, 2 Czarnych, 70 Lechist�w w tym kilku ze Starogardu, 1 z Choniczanki i go�cinnie 6 Wi�lak�w oraz 4 ze �l�ska. Na Red�owo zaje�d�amy kolejk�, przejmuje nas milicja i idziemy na Olimpijsk�. Wcze�niejsze zapowiedzi okaza�y si� s�uszne i mecz rozegrano na boisku bocznym. Wchodzimy na sektor go�ci dla p�yty g��wnej stadionu, widoczno�� na boisko boczne nieciekawa, Ba�tyku ok. 40 os�b w tym 10 z L�borka. Wkurwieni takim obrotem sprawy postanawiamy w przerwie opu�ci� stadion i wr�ci� do przyjaznego Gda�ska a stamt�d po pewnym czasie do S�upska. W zasadzie to by�by koniec opisu tego do�� nudnego wyjazdu, okaza�o si� jednak, �e mog�o by� ciekawie bo 34 Kad�ub�w by�o rano w S�upsku. Chcieli wjecha� nam na zbi�rk� co uczynili, ale kilka minut po naszym odje�dzie. By�y jakie� g�uche telefony, ale dopiero gdy byli�my ju� dobre 50-70 kilometr�w za miastem. W trakcie meczu, dzwonimy pod ten nr z propozycj� ustawki, ale Ba�tyk nie ma ju� ekipy, kt�ra pojawi�a si� jednak na stadionie pod koniec meczu.

19.5 Gryf – Pogo� L�bork: O tym meczu ju� wcze�niej du�o tr�bi�y media z powodu rozpoczynaj�cych si� juwenali�w w S�upsku. Spodziewano si� awantur podobnych do tych w �odzi, te wie�ci oraz kiepska pogoda nie przyci�gn�y zbyt wielu fan�w na stadion, bo co� ko�o 400 os�b. Z L�borka zajecha�o 47 fan�w wspartych 8 kibolami Ba�tyku, wizualnie wygl�dali na troch� ponad 40 os�b. Na p�ocie wieszaj� 2 flagi od wewn�trz z tym, �e jedn� wi�ksz� z ty�u sektora. Przez ca�y mecz robi� z siebie pajac�w min gimnastykuj�c si� na sektorze. Nas w m�ynie ponad 100 os�b w tym 10 kiboli Chojniczanki, 1 fan Lechii, oraz 4 z Brdy Przechlewo. Na p�ocie wieszamy swoje flagi oraz po jednej Lechii i Chojniczanki. Na trybunie prostej usadowi�o si� jeszcze 25 kiboli Czarnych. W II po�owie po rzuceniu przez L�borczan kilku serpentyn i odpaleniu 5 rac, 2 kiboli Czarnych pr�buje zerwa� flag� przyjezdnych t�, kt�ra wisia�a z ty�u sektora. Go�cie rzucaj� si� na p�ot, jedna osoba nawet go przeskakuje, napastnik�w jednak zgarnia milicja. Z trybuny prostej i naszego sektora biegnie troch� ludzi na pomoc zgarni�tym. Dochodzi do ma�ych przepychanek i po pewnym czasie kibice Czarnych zostaj� puszczeni. M�yn w naszym sektorze niestety stopnia� do ok. 40 os�b, w takim razie grupa „Ultras 90’ minut” rezygnuje z przygotowanej oprawy derbowej. W miejsce flag powieszono tylko transparenty wyszydzaj�ce kibic�w z L�borka, min. „Stadionowe ekspery”menty””, a po drugiej bramce dla Gryfa odpalamy 2 race. Na zako�czenie meczu wieszamy jeszcze p��tno z napisem „GAME OVER”. Podczas wychodzenia ze stadionu, na drodze pod kasami staje milicja, kt�ra nie chce nas wypu�ci� ze stadionu. Dochodzi do kr�tkiego, ale konkretnego starcia, po kt�rym odbijamy jeszcze z �ap bia�ych kask�w jednego z naszych. Pr�bujemy si� jeszcze przebi� przez p�ot z boku, na id�cych tamt�dy go�ci, ale udaje si� to tylko kilku osobom, z kt�rej jedna zostaje zgarni�ta. Go�cie w tym momencie troch� podskakuj� i to w zasadzie koniec atrakcji tego dnia.
_________________
"Prawdziwych Polaków nie można kupić"
Leszek Czajkowski - Żołnierzom wyklętym
Ostatnio zmieniony przez madafaka Sob 15 Gru, 2007 20:10, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
STEN


Klub: Gryf Słupsk
Skąd: Południk 17°
Wysłany: Sob 15 Gru, 2007 18:25   

Gryf vs. Pogo� & Ba�tyk 04/05

25.8 Cartusia Kartuzy – GRYF: Drugiego wyjazdu i trzeciej pora�ki naszych pi�karzy nie obejrza� �aden fan Gryfa. Czeka�o na nas za to 20 kiboli Ba�tyku, 10 z L�borka i oczywi�cie miejscowi.

Nikt z L�borka nie pojawi� si� na pierwszym wyje�dzie w V lidze w Bruskowie pod S�upskiem

5 wrze�nia Brda Przechlewo – Pogo� L�bork:

Relacjonuje kibic Baltyku: „W niedziele wspomagali�my naszych przyjaci� z L�borka na ich wyje�dzie do Przechlewa w 14 os�b dobrego sk�adu. Pogoni 26 czyli razem w liczbie dok�adnie 40 os�b udajemy si� autokarem na mecz. Ju� przed Przechlewem jakie� chamy uciekaj� na sam widok autokaru, ale by�y to chyba jakie� zwyk�e bolki tyle, �e w Pitt Bullach. Komicznie wygl�dali zasuwaj�c po polach z brechami w r�kach a nikt ich nie goni�. Na miejscu mn�stwo stra�ak�w i troszk� policji z w�sami, kt�rym zanucili�my "Ten w�s nie jednym jajem trz�s�". Na stadioniku zero miejscowych �obuz�w, co nas mocno zdziwi�o i gdy ju� mieli�my si� zawija� pojawili si� miejscowi w ochronie Gryfit�w (19) i Chojnic (23) oraz Karlina (4), razem wszystkich ok. 65. Dosz�o do obu stronnego ataku przed stadionem przerwanego przez w�siur�w i akcja przenios�a si� w inne miejsce, w kt�rym to wyrywamy bram� oddzielaj�c� nas od przeciwnik�w, ale znowu przeszkodzi�y w�sy pa�uj�c konkretnie zar�wno nas jak i koalicj� s�upsko - chojnick�, zawijaj� 5 os�b z L�borka. My wracamy na sektor... i wtedy psiaki wpuszczaj� naszych przeciwnik�w na stadionik samych!!! Stajemy na przeciwko siebie na bocznym boisku i klaszczemy w r�ce. Dochodzi do obustronnego ataku i wyr�wnanej walki po ponad 20 os�b, kt�ra zosta�a przez obie strony uznana za remisow� i niech tak zostanie. Po wje�dzie ps�w klaszczemy sobie za walk� i �piewamy wsp�lnie znane hiciory na MO. Walka by�a honorowa, bez sprz�tu i by�a to w�a�nie typowa chuliganka!!! Oby wi�cej takich walk a inne ekipy niech bior� przyk�ad, bo tak w�a�nie bij� si� faceci z ow�osionymi jajami. Szacunek dla przeciwnik�w. Psy strasz�, �e jak b�dzie jeszcze dym to tych 5 zawini�tych nie wr�ci do domu, o czym informujemy Gryfa... i w tym momencie S�upszczanie ponownie zachowuj� si� honorowo m�wi�c, �e wa�niejsza jest sprawa ch�opak�w od nas ni� dalszy dym. Podajemy sobie wi�c d�onie i nasi przeciwnicy opuszczaj� stadion”


Cytat:
G�OS POMORZA – 8 wrzesie� 2004r. – wiadomo�ci cz�uchowskie

Przechlewo. Zjazd pseudokibic�w

Przyjechali, �eby si� bi�

Ponad dwustu m�odzie�c�w zjecha�o na stadion przechlewskiego O�rodka Sportu i Rekreacji – nie na mecz miejscowej Prime Food-Brdy z Pogoni� L�bork, a po to, by stoczy� mi�dzy sob� regularn� bitw�.

„Przyjechali supersamochodami. Wi�kszo�� z ogolonymi g�owami z szalikami i innymi klubowymi emblematami – relacjonuje jeden z przechlewskich kibic�w. W�r�d chuligan�w byli pseudokibice Ba�tyku Gdynia, Chojniczanki Chojnice, S�awy S�awno, Gryfa S�upsk i Piasta Cz�uch�w. Wida� by�o wyra�nie, �e w Przechlewie wytyczyli sobie miejsce na stoczenie walki.

Ka�dy z nich mia� na r�kach kastety, bokserskie ochraniacze na z�by, w r�kach drewniane pa�ki. Przyjezdnych nie interesowa� mecz. – kiedy wezwa�em 14 radiowoz�w policji do Przechlewa, m�wiono o mnie, �e chyba zwariowa�em – opowiada Miros�aw Maszczak, w�jt i prezes miejscowego klubu. Chcieli�my zrobi� wszystko, by zapewni� bezpiecze�stwo zar�wno tym normalnym kibicom, jak i pi�karzom. Nie mogli�my dopu�ci� do zak��cenia przebiegu meczu.
W akcje przerwania b�jki w��czy�o si� 36 policjant�w i 25 stra�ak�w z przechlewskiego OSP. Chuligan�w nie wpuszczono na g��wne boisko. Walczyli na bocznym boisku. Policjanci u�yli psa wilczura, kt�ry nieco poskromi� zap�dy chuligan�w.
Ich nie interesowa�o widowisko pi�karskie, przyjechali wyr�wna� swoje rachunki – m�wi kibic. Wi�kszo�� z naszych kibic�w poucieka�a ze stadionu. Jak �yj� nie widzia�em jeszcze takiego horroru. By�em na meczach Bundesligi, gdzie panuje wzorowy porz�dek. A tu dwie setki chuligan�w doprowadzi�y do tego, �e stadion opustosza�.
Wi�kszo�� krewkich m�odzie�c�w policji uda�o si� zatrzyma� i spisa�. Trwa dochodzenie. Wracaj�cy z Przechlewa pseudokibice zatrzymali si� jeszcze w Lipnicy, gdzie wtargn�li do jednego ze sklep�w. Kradli towar z p�ek i pieni�dze z kasy. Ukradli te� rower g�rski. Dopiero interwencja policji ostudzi�a ich zapa�.”


26 wrze�nia GRYF – Ba�tyk Gdynia:

Spotkania Gryfa z Ba�tykiem to dla obu stron priorytetowe mecze w naszej IV lidze i elektryzuj� po�ow� ekip z Pomorza, a tego dnia by�o ich 8 + s�upska milicja, czyli co� musia�o si� wydarzy�. Na kilkana�cie minut przed meczem, na stadionie by�a ju� obecna ca�a nasza ok. 140 osobowa za�oga, (w tym: 30 Czarni, 12 Lechia i 17 Chojniczanka – dzi�ki za wsparcie) z czego wi�kszo�� ju� wcze�niej przymaszerowa�a ze zbi�rki. Na ca�ym stadionie pojawi�o si� ok. 400 widz�w, a na p�ocie wisia�y 4 flagi Gryfa, po jednej Chojniczanki i Lechii oraz przywieziona przez Chojnice ma�a flaga Cartusii i przez Lechie, flaga Pogoni L�bork. Mecz rozpoczynamy minut� ciszy, a na pustym sektorze odpalamy race u�o�one w krzy�, czcz�c w ten spos�b pami�� o niedawno zmar�ym, naszym przyjacielu. Tradycji sta�o si� zado�� i mecz rozpoczyna si� bez obecno�ci kibic�w go�ci, no na trybunie siedzia�y 3 starsze osoby, ale jak to si� teraz m�wi - pikniki. Zniecierpliwieni troszeczk� sprawdzamy pobliskie Sycewice gdzie sw�j mecz rozgrywa L�bork, go�ci ani widu ani s�ychu. W tym czasie lekki doping wydobywa si� z ponad 20 garde� obecnych na naszym sektorze, reszta oczekiwa�a na inne atrakcje, na trybunie prostej. Na te trzeba by�o czeka� a� do ko�c�wki pierwszej po�owy, gdy dwa autokary go�ci (45 Ba�tyk, 35 L�bork, 14 Cartusia i 4 Kotwica) podjecha�y pod kasy. W tamto miejsce od razu rusza nasza ok. 100 osobowa grupa, fatalnie przygotowana (co si� rzadko zdarza) kompania milicji wpada w panik�, w nich i w kad�ubow� koalicje polecia�y min. race i kamienie, dochodzi do szarpania bramy, jednak z obu stron zabrak�o zdecydowania i do bezpo�redniego starcia nie dochodzi. Po chwili ca�a akcja przenosi si� pod wej�cie dla go�ci, gdzie my mamy starcie z milicj�, kt�ra stan�a nam na drodze do bramy za kt�r� stoj� przyjezdni, w ko�cu sytuacja powoli si� uspokaja. Wiadomo, �e do niczego ju� raczej nie dojdzie, bo my si� nie cofniemy a przyjezdni na stadion raczej nie wejd�. Na ich oczach spalona zostaje jeszcze flaga Pogoni. Po za�adowaniu si� Ba�tyku ze zgodami do autokar�w i ich odje�dzie, spora grupa naszych kiboli opuszcza stadion, a w sektorze zostaje ponad 50 kibic�w, kt�rzy do ko�ca meczu prowadz� doping, zostaje te� odpalonych kilka ma�ych zielonych �wiec dymnych (pozdro Greengos). Po wszystkim w szeregach przyjezdnych zrodzi� si� wielki lament jak to Gryf przywita� Ba�tyk sprz�tem, co prawda nie jest to dla nas pow�d do dumy, ale marudzenie jak baby co niekt�rych kad�ub�w, nie przystoi facetom. Oby podobna sytuacja si� wi�cej nie wydarzy�a, bo Gryf z Ba�tykiem jak ma�o kto, walcz� honorowo, a o tym incydencie powinno si� jak najszybciej zapomnie�. Aha, Mecz zako�czy� si� rezultatem 2:1 dla Gryfa i miejmy nadziej�, �e b�dzie to przebudzenie w szeregach naszych pi�karzy po ostatnich blama�ach.


Cytat:
G�OS POMORZA 27.09.2004R.

POSZ�Y W RUCH KAMIENIE

Do bijatyki mi�dzy kibicami s�upskiego Gryfa 95 i Ba�tyku Gdynia dosz�o w niedziel� przed stadionem przy ul. Zielonej w S�upsku.

Awantur� rozpocz�li przyjezdni, kt�rzy pod koniec pierwszej po�owy czwartoligowego meczu zjawili si� przed stadionem i chcieli wej�� bez bilet�w. Gdy ich nie wpuszczono zacz�li krzycze�. Od razu w ich stron� ruszy�a grupa kibic�w ze S�upska. Dosz�o do bijatyki. Fani obu dru�yn obrzucali si� kamieniami. Nikomu nic si� nie sta�o, bo interweniowa�a policja.
- Mecz by� zabezpieczony perfekcyjnie - m�wi Wojciech Ostrowski, dyrektor Gryfa 95. - Niesfornych kibic�w nie wpu�cili�my na stadion. Zostali odeskortowani. Dalej mecz przebiega� bez zak��ce�.


DZIENNIK BA�TYCKI 1.10.2004R.
BURDY!
Tu� przed ko�cem pierwszej po�owy spotkania IV ligi Gryf 95 S�upsk - Ba�tyk Gdynia pod stadion dotar�y dwa autobusy kibic�w Ba�tyku. Zostali powitani przez s�upskich zadymiarzy kamieniami i petardami.
Policja przeprowadzi�a gdynian pod drugie wej�cie, nie zostali jednak wpuszczeni na stadion. W 60 minucie odjechali. Towarzysz�cy im kibice z L�borka, pojechali do Sycewic, gdzie rozrabiali na boisku i trybunach w trakcie meczu S�upskiej Klasy Okr�gowej tamtejszej Sparty z Pogoni�. To nie �arty - dzi� ju� nawet kibice dru�yn IV- i V-ligowych nienawidz� si� tak, jak ich koledzy kibicuj�cy dru�ynom z ekstraklasy. Niegodne na�ladowania obyczaje trafi�y do nas i najwyra�niej si� u nas zadomowi�y.


3 maja Ba�tyk Gdynia – GRYF: Przed najwa�niejszym wyjazdem, jeszcze zanim rozpocz�a si� runda wiosenna, kibice Gryfa starali si� wp�yn�� na Ba�tyk, by ten mecz odby� si� w normalnych warunkach, nie jak w poprzednim sezonie gdzie 120 fan�w Gryfa i Lechii nie mia�o warunk�w do obejrzenia meczu. Pojawi�a si� szansa, �e b�dzie normalnie, fani z Gdyni bardzo si� o to starali, jednak dzi�ki gdy�skiemu OSiR-owi z meczu na g��wnej p�ycie wysz�y nici. Szkoda, bo ch�tnych na ten mecz by�o w S�upsku i nie tylko wielu, a zero wyjazdowe tego dnia jest mimo wszystko nasz� pora�k�. W Gdyni z dobrej strony pokazali si� za to nasi pi�karze demoluj�c 4:1 dru�yn� Ba�tyku.

Relacja kibic�w Ba�tyku: Najs�abszy, najbardziej kiepski mecz pomi�dzy Ba�tykiem a Gryfem w historii. Kibice Ba�tyku dopingowali sw�j klub w liczbie 40 os�b. Kibice Gryfa przed tym meczem przeb�kiwali o ewentualnym zerze wyjazdowym, jak si� okaza�o nie by�a to zas�ona dymna - Gryfa na najbardziej presti�owym wyje�dzie wiosny zero. Zadziwiaj�cym jest fakt, �e kibic�w zaprzyja�nionej Pogoni L�bork tak�e zero na tym meczu, co zapewne jest pok�osiem "solidnego" (ca�e 2 osoby) wspomo�enia Pogoni przez Ba�tyk na wyje�dzie w Cz�uchowie. Do poziomu kibic�w dostroili si� pi�karze dostaj�c laczki 1-4. Ba�tyk wspomaga�o 5 fan�w ko�obrzeskiej Kotwicy - dzi�kujemy.
_________________
"Prawdziwych Polaków nie można kupić"
Leszek Czajkowski - Żołnierzom wyklętym
 
 
1964 

Klub: Gryf Słupsk
Skąd: Księstwo Słupskie
Wysłany: Nie 27 Gru, 2020 22:08   

Odświeżam temat żeby młodzi mieli co poczytać i może uaktualni ktoś o następne lata
_________________
Je**ć sezonowcow !!!! Na przekór tym którzy w nas nigdy nie wierzyli THG!!!
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
WSPIERAMY NASZYCH KIBICÓW
#Strony i Fora które polecamy :

Gryfa Słupsk Lechia Gdańsk Pomezania Malbork Chojniczanka Chojnice

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group


Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 12